Tyson F1 to nowa, uniwersalna odmiana kapusty głowiastej białej - na świeży rynek oraz do kwaszenia.

  • okres wegetacji 125 dni
  • główka lekko spłaszczona o masie od 3–7 kg
  • zalecane zagęszczenie 25 000–40 000 szt./ha
Najnowsza odmiana kapusty do zbioru od sierpnia aż do końca jesieni, z przeznaczeniem do kwaszenia oraz na świeży rynek. Uprawiana w zagęszczeniu ok 25 000 szt./ha, po ok 125 dniach od sadzenia daje bardzo wysokie plony ponad 5 kilogramowych główek. Główka jest lekko spłaszczona o bardzo dobrej strukturze wewnętrznej. Liście w główce są ściśle upakowane i cienkie. Głąb wewnętrzny jest krótki. Krajanka z odmiany Tyson jest idealnym surowcem do kwaszenia. Kwaszonka może być przechowywana w silosach przez wiele miesięcy, nie traci koloru i utrzymuje wysoką zawartość witaminy C. Tyson F1 dobrze reaguje na większe zagęszczenia. Główki, nawet przy gęstości sadzenia do 40 000 szt./ha są jednakowej wielkości i dorastają do ok. 3 kg. Można je przeznaczyć na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, jak również przechować do lutego. Tyson F1 jest odporny na bakteriozy z rodzaju Xanthomonas (IR) oraz mniej zasiedlany przez wciornastki. Więcej o nowych odmianach kapusty - kliknij tu i obejrzyj wideo relację z Charsznicy.

Typ

biała

Zastosowanie

świeży rynek, przemysł, uniwersalna

Dojrzałość

> 110 dni

print

Legal terms

For tomatoes: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.   For all other crops: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.