Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wspólnie rozwijamy przyszłość

W Hazera chcemy zapewniać zdrową przyszłość zarówno naszym partnerom, jak i lokalnym wspólnotom. Każde nasiono ma w sobie potencjał wzrostu, który może przyczyniać się do rozwoju ludzi i całych społeczności. Zależy nam na tym, aby postępować właściwie w każdej sferze naszej działalności. W ramach misji „Wspólnie rozwijamy przyszłość” realizujemy działania, które wpływają na poprawę środowiska życia ludzi w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Środowisko naturalne

Aby świat był nadal przyjaznym miejscem do życia dla ludzi i zwierząt, konieczne jest ograniczenie zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska i nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych. Dlatego na różne sposoby redukujemy ślad ekologiczny procesów związanych z naszą działalnością.

Rozwój rolnictwa

Włączamy przyszłe pokolenie w rozwój rolnictwa i ogrodnictwa. W ramach tych działań opracowaliśmy między innymi pakiet dydaktyczny „Rolnik przyszłości”. Dzieci uczą się poprzez zabawę o sposobach uprawy roli, technologii rolniczej i jej znaczeniu. Poszukujemy również możliwości współpracy ze szkołami rolniczymi. Dzięki wymianie wiedzy i szkoleniom przygotowujemy przyszłe pokolenia na nadchodzące wyzwania w rolnictwie.

Środowisko życia

Jakość życia w wielu regionach i społecznościach jest dziś w dużym stopniu zagrożona. Poprzez wkład w inicjatywy realizowane w najbliższym otoczeniu możemy wspólnie dbać o środowisko, w którym żyjemy. Działania tego rodzaju mogą mieć istotny wpływ na całą społeczność. Przykładowo, w ramach inicjatywy „Projekt Roseland” przyczyniamy się do edukacji i produkujemy żywność wykorzystywaną w posiłkach dla dzieci. Tego rodzaju projekty tworzą miejsca pracy. Sprzedaż płodów przynosi dochód. W ten sposób wymiernie przyczyniamy się do rozwoju społeczności i edukujemy je w kwestii samowystarczalności. Budujemy więzy. Wspólnie wywieramy istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Działamy razem w słusznych sprawach

Co roku wyznaczamy cele w obszarze CSR dla całej organizacji. Cele te obowiązują naszych pracowników w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Na bieżąco informujemy o różnych lokalnych inicjatywach podejmowanych przez nasz personel. Jako przedsiębiorstwo globalne jesteśmy obecni w wielu krajach na całym świecie. Dzięki temu nasi pracownicy mogą angażować się w życie miejscowych społeczności.

Razem możemy wywierać znaczący wpływ i wspólnie kształtować przyszłość.