Innowacyjność

W firmie Hazera współpracujemy bezpośrednio z głównymi międzynarodowymi instytucjami badawczymi, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i opracowując coraz lepsze rozwiązania dla klientów na całym świecie.

Zarówno nasze wewnętrzne ośrodki badawczo-rozwojowe (R&D), jak i laboratoria są certyfikowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości, m.in. ISO i NAL. W laboratoriach R&D zajmujemy się między innymi: genotypowaniem, biologią komórek i fitopatologią.

Aby w przyszłości sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom ogrodników i producentów rozsad, handlowców, przetwórców i konsumentów konieczna jest dalekowzroczność. Hazera realizuje te cele poprzez zrozumienie potrzeb rynku, prowadzenie doświadczeń i współpracę z wiodącymi producentami.   Nasze silne zorientowanie na rynek prowadzi do rozwoju działalności hodowlanej i badawczej. Nowe odmiany wprowadzane przez firmę Hazera to wyższe plony doskonałej jakości, dostarczane do odbiorców, to odporność na choroby i szkodniki, tolerancja na zróżnicowane warunki uprawy, a także zaspokajanie potrzeb konsumentów. Kluczem do sukcesu jest przewidywanie trendów rynkowych i ich zaspokajanie, nie uda się to z dnia na dzień, gdyż praca hodowlana jest bardzo czasochłonna.

Krótki czas wprowadzania nowych odmian na rynek

Stosując konwencjonalne metody hodowli warzyw, które stanowią podstawę tej działalności oraz najnowocześniejsze technologie firma Hazera skraca czas wprowadzania na rynek nowych odmian. Nasi naukowcy, poprzez swój profesjonalizm w takich dziedzinach jak patologia i fizjologia roślin, biochemia, biologia komórki, genetyka i bioinformatyka, przyczyniają się do prężnego postępu hodowlanego. Zobowiązaniem firmy Hazera jest aktywne wykorzystywanie technologii nowej generacji w takich obszarach jak: sekwencjonowanie DNA, fenotypowanie i zarządzanie danymi dotyczącymi zasobów genów, w celu zwiększenia efektywności hodowli, z zastosowaniem zdobyczy rozwoju technologii.

Obecność na świecie

Działalność badawczo-rozwojowa firmy Hazera ma zasięg globalny. W najważniejszych dla rolnictwa i ogrodnictwa obszarach zlokalizowane są 4 ośrodki badawczo-rozwojowe i 8 stacji hodowlanych, co pozwala nam na wprowadzanie nowych odmian dostosowanych do lokalnych warunków uprawy i potrzeb producentów. W celu dalszego postępu naukowego nasze ośrodki badawczo-rozwojowe ściśle współpracują z placówkami naukowymi, takimi jak instytuty badawcze i uniwersytety. Co więcej, jako członek grupy Limagrain, Hazera korzysta z sieci badawczo-rozwojowej oraz z możliwości technologicznych jednej z największych firm nasiennych na świecie.