Redrover F1 (37-222)* to wysoki plon i długie przechowywanie.

  • odmiana średniowczesna
  • przechowywanie do maja
  • łuska ciemnoczerwona
Cebula Redrover to odmiana w typie Rijnsburger o mocnym systemie korzeniowym i silnym wigorze roślin. Tworzy kuliste, wyrównane i bardzo twarde cebule o mocnej, czerwonej  łusce. W kilkuletnich testach odmiana Redrover wyróżniała się bardzo wysokim plonem. Może być przechowywana do maja. *odmiana w badaniach rejestrowych

Typ

Rijnsuburger

Kolor łuski

czerwony

Dojrzałość

średniowczesna

Możliwość przechowywania

krótko

Legal terms

For tomatoes: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.   For all other crops: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.