Morfeo F1 (CLX PBYG 032) to nowość o cytrynowej barwie owoców!

  • odmiana bardzo wczesna, do uprawy w tunelu foliowym
  • owoce typu „blok”, żółte, bardzo wyrównany plon

Odmiana Morfeo tworzy wyrównane owoce typu „blok”, grubościenne, o masie ok. 300 g i intensywnie cytrynowej barwie.

Bardzo dobre wiązanie i jakość owoców przekłada się na wysoki plon handlowy. Owoce prawidłowo okryte liśćmi.

Rośliny łatwe w uprawie, o dobrej równowadze wegetatywno-generatywnej.

Poznaj również inną odmianę z oferty żółtych papryk typu „blok”

Sposób uprawy

tunel ogrzewany

Legal terms

For tomatoes:

* Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia.

Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika.

**Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.

 

For all other crops:

* Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia.

**Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.