Donatella F1 *
  • uprawa pod osłonami od jesieni do wczesnej wiosny
  • optymalny termin siewu od października do lutego
Nowość do uprawy w warunkach krótkiego dnia. Zgrubienia są jaskrawoczerwone, kuliste i bardzo wyrównane. Dorastają do 40 mm, nie parcieją w środku. Korzonek jest cienki. Donatella jest odporna na mączniaka rzekomego (IR), co powoduje, że utrzymanie zdrowotności liści jest ułatwione w stosunku do istniejących odmian na rynku. Szczególnie polecamy tę odmianę do wysiewu wczesną wiosną w zimnych tunelach foliowych. *odmiana w badaniach rejestrowych

Typ

kulista

Kolor

czerwony

Sposób uprawy

osłony

Termin uprawy

jesień, zima

Legal terms

For tomatoes: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.   For all other crops: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.