Sympozjum marchwiowe Kraków

Marchew tematem sympozjum

Międzynarodowe sympozjum na temat marchwi i innych roślin selerowatych, Kraków, 2018 r.

W dniach 19-22 września w hotelu Holiday Inn w Krakowie odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum na Temat Marchwi i Innych Roślin Selerowatych (2nd ISHS International Symposium on Carrot and Other Apiaceae), zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Nauk Ogrodniczych, Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, pod egidą Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS).

Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji Sympozjum, która odbyła się w Angers we Francji w 2014 r., kontynuujemy misję przekazywania najnowszych odkryć naukowych i technologicznych społecznościom badaczy, hodowców i przemysłowców zajmujących się marchwią i innymi roślinami selerowatymi.

Konferencja została zorganizowana w dwóch równoległych modułach. W części naukowej poruszone zostały kwestie genetyki, genomiki, różnorodności genetycznej, udomowienia, odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz wartości odżywczej marchwi i gatunków pokrewnych.

W module technicznym przedstawione zostały najnowsze trendy związane z technikami uprawy, ochroną roślin w polu, zagadnieniami logistycznymi, jakością plonu i produktów przetworzonych, a także produkcją nasienną.

Ponadto, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania sesji plenarnych, w których zaproszeni prelegenci o uznanym dorobku naukowym przedstawili przeglądowe wykłady dotyczące kluczowych zagadnień i perspektyw w nauce, hodowli i produkcji warzyw z rodziny baldaszkowatych. Dzień polowy odbył się w sobotę (22 września 2018 r.) i objął różne pokazy terenowe. Zaplanowana na ten dzień kolekcja marchwi to odmiany pochodzące z hodowli firmy Vilmorin.