Hodowla roślin a zrównoważone rolnictwo

Czy hodowla roślin jest niezbędna dla zrównoważonego rolnictwa? Sprawdź to z ESA.

ESA (European Seed Association) czyli Europejskie Stowarzyszenie Nasienne z siedzibą w Brukseli jest głosem europejskiego przemysłu nasiennego.

Europejskie Stowarzyszenie Nasienne (ESA) reprezentuje interesy tych, którzy zajmują się badaniem, hodowlą, reprodukcją i marketingiem nasion roślin rolniczych, ogrodniczych i ozdobnych. Obecnie organizacja zrzesza ponad 35 krajów, wśród których są państwa członkowskie UE oraz kraje spoza UE. ESA reprezentuje kilka tysięcy firm nasiennych, a także ponad 70 członków związanych z branżą nasienną.

Misja

Misją ESA jest współpraca z europejskimi decydentami na rzecz jej członków w celu reprezentacji ich interesów i przyczyniania się do:

  • uczciwych i odpowiednich regulacji europejskiego sektora nasiennego
  • swobodnego wyboru przez klientów (rolnicy, ogrodnicy, przemysł, konsumenci) w zakresie dostarczania nasion, które są wynikiem innowacyjnych, różnorodnych technologii i metod produkcji
  • skutecznej ochrony praw własności intelektualnej w zakresie roślin i nasion

⇒Czy hodowla roślin jest niezbędna dla zrównoważonego rolnictwa? Zobacz spot.