Pomidor gruntowy Peroro
Pomidor gruntowy Peroro
Pomidor gruntowy Peroro
Pomidor gruntowy Peroro
Pomidor gruntowy Peroro

Peroro F1 to wysoka jakoֵść owocֳów i plon

  • owoce o masie 60-80 g
  • odmiana średniowczesna
Roֵśliny o umiarkowanym wigorze, bardzo plenne,ֲ nawet w niesprzyjajִących warunkach wegetacji. Odmiana samokoֵńcząca, średniowczesna. Owoce wyrֳównane, dwukomorowe, o grubej ֵściance, intensywnie wybarwione i z poֵłyskiem, bardzo twarde. Odmianaֲ do zbioru mechanicznego. ⇒ więcej o odmianach pomidora gruntowego w materiale wideo

Crop Type

wydłużony/śliwka

Plant Type

samokończący

Color

czerwony

Growing System

grunt

Resistances

Fol, Vd, Mi, Mj, Pst

Legal terms

For tomatoes: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.   For all other crops: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.