• Odmiana średniowczesna.
  • Rośliny silnie rosnące.
  • Polecana uprawa na płask.
  • Dobre okrycie owoców liśćmi, zapobiegające poparzeniom słonecznym.
  • Bardzo dobre wiązanie owoców.
  • Owoce kuliste do lekko spłaszczonych, bez zielonej piętki, intensywnie czerwone i błyszczące o średnicy 67-77 mm i masie 180-200 gramów.
  • Znamię po słupku i szypułce bardzo małe.
  • Owoce twarde, o dużej trwałości pozbiorczej.
  • Około 90% owoców w wyborze extra.
  • Odporność na choroby: Vd, F2, Sf.

Typ

okrągły

Typ wzrostu

samokończący

Kolor

czerwony

Sposób uprawy

grunt

Resistances

Fol, Va, Vd, S

Legal terms

For tomatoes: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.   For all other crops: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.