Salomon F1 – bo wczesność ma znaczenie!

  • owoce typu „blok”, ciemnoczerwone, do uprawy w tunelu
  • odmiana wczesna, wyjątkowo plenna
  • bardzo wysoka jakość owoców

Wczesna odmiana o silnym wzroście, tworząca atrakcyjne, ciemnoczerwone owoce o masie 230-250 g.

Wyróżnia ją równomierne rozłożenie zawiązków oraz stabilne wiązanie owoców na kolejnych piętrach. Tworzy wysoką roślinę wymagającą podpór.

Owoce wykazują bardzo niską skłonność do mikrospękań. Odmiana Salomon uchodzi za niezawodną w latach trudnych, ze zmiennym przebiegiem pogody.

Sposób uprawy

tunel ogrzewany

Legal terms

For tomatoes:

* Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia.

Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika.

**Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.

 

For all other crops:

* Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia.

**Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf

Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.