Wczesna odmiana dla przemysłu, owoce w typie full flesh.

  • odmiana wczesna dla przemysłu
  • owoc owalny o masie 75–80 g, typ Full Flesh
Odmiana o umiarkowanym wigorze. Owoce wyrównane, twarde, lekko wydłużone, na przekroju poprzecznym w kształcie czworoboku. Typ Full Flesh – owoce o grubej ściance, jednolitej konsystencji, pozbawione części galaretowatej, wybarwiające się na ciemnoczerwony kolor. Rekomendowana dla przemysłu na kostkę, plastry oraz do suszenia. Przydatna zarówno do zbioru mechanicznego jak i ręcznego – owoce łatwo odchodzą od szypułki. Odmiana z przedłużoną trwałością polową, odporna na bakteryjną cętkowatość pomidora.

Typ

wydłużony/śliwka

Typ wzrostu

samokończący

Kolor

czerwony

Sposób uprawy

grunt

Resistances

Fol, Va, Vd, Ma, Mi, Mj, Pst

Legal terms

For tomatoes: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na mątwika. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.   For all other crops: * Pod silną presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą się wyłonić odporne odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub uszkodzenia. **Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin na szkodniki na potrzeby branży nasiennictwa roślin można uzyskać, na żądanie, w naszych biurach.