Pomidor malinowy – zalecenia uprawowe

Publikacja zawiera zalecenia uprawowe dla pomidorów malinowych w uprawie tradycyjnej oraz w hydroponice. Dotyczy odmian VP1, VP2, HTP-11 oraz dwóch najnowszych:V404 i Framboo.

Odmiany VP1, VP2, HTP-11 i V404 to pomidory o ciągłym wzroście. Tworzą duże, wyrównane, wysokiej jakości owoce od pierwszego grona. Znaczne obciążenie roślin owocami sprawia, że kluczem do powodzenia uprawy jest utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy fazą wegetatywną (wzrostem) a generatywną (rozwojem).

Więcej informacji w załączonej ulotce.